Nyitólap

Klíma | Európa | Közel-Kelet | Egyéb | Társadalom | ENSZ | Amerika | Linkek

Összegzés: A Kyoto Egyezménnyel nagyon sokan nem értenek egyet. Ezek között sok szakmebeli tudóst találhatunk. Talán azért, mert látják hogy Kyoto nem a klímaváltozásról vagy környezetvédelemről, hanem a politikai hatalomszerzésről szól.


Ez a nyílt levél először a kanadai Financial Post (a National Post része), 2003 június 4.-én kiadott számában jelent meg. Paul Martin a levél írásakor Kanada pénzügyminisztere volt, de másfél évvel később miniszterelnök lett. Ennek a levélnek az írásakor már nyilvánvaló volt hogy Paul Martin lesz a következő miniszterelnök. Érdemes megnézni hogy az aláírók milyen a témával kapcsolatos képesítésekkel rendelkeznek...

A Kyoto Egyezmény ingatag tudományos alapokon nyugszik

Szerző: Nyílt levél Paul Martinnak

2003 Június 04


A Kyoto Egyezmény ingatag tudományos alapokon nyugszik

Nemzetközi tudósok egy csoportja ezt a levelet küldte Paul Martinnak, mivel nyugtalanítónak találták a Kyoto Egyezmény alapjául szolgáló tudományos érveket.


Mélyen Tisztelt Paul Martin úr, P.C.
Parlamenti Képviselő
Alsóház
Ottawa, Ontario, K1A 0A6

Kedves Paul Martin:

A sajtóban elhangzott riportok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy ön úgy érzi hogy a Kyoto Egyezmény ratifikálása előtt többet kellett volna konzultálni a tartományokkal**. Szintén szeretnénk felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy a jelenlegi kormány a tudósokkal való konzultációt is elhanyagolta. David Anderson környezetvédelmi miniszter pedig azt állította hogy Jean Chrétien miniszterelnök "megérzés" (gut feeling) alapján döntött a ratifikálás mellett, és nem pedig azért mert tisztában volt a témával. Ez az eset tisztán illusztrálja hogy a ratifikálás előtt sokkal alaposabb tudományos vizsgálatra lett volna szükség.

Ha ön fogja vezetni a következő kormányt [megtörtént, és Paul Martin semmit se csinált ezen a téren. -- A fordító], akkor úgy érezzük hogy minél hamarabb nagy hangsúlyt kellene helyezni a helyzet korrigálására. A kormánynak széleskörű konzultációkat kellene levezetnie a nem a kormány alkalmazásában álló éghajlattal foglalkozó tudósokkal (non-governmental climate scientists), azért hogy tisztában legyen széleskörű témába vágó véleménnyel a Kyoto Egyezmény alapjául szolgáló tudománnyal kapcsolatban.

Ezen levél aláírói közül 2002 November 25.-én többen intéztek egy nyílt levelet a miniszterelnőknek, amiben felhívták Mr. Chrétien figyelmét arra a tényre hogy a Kyoto Egyezmény tudományos szempontból nézve nincs megalapozva. Az a levél arra kérte Kanada kormányát, hogy "halassza el a Kyoto Egyezmény ratifikálásával kapcsolatos döntést amíg egy átfogó konzultáció nem történik meg a nem a kormány alkalmazásában álló klimatológusokkal." A miniszterelnök úrral tudatták hogy "Rengeteg éghajlatváltozással foglalkozó tudós, mind Kanadai mind a külföldi, habár nagyon támogatják a környezet védelmét, ugyanilyen erősen nem értenek egyet a Kyoto Egyezmény alapjául szolgáló tudományos érvekkel."

Sajnos a miniszterelnök úr nem vette figyelembe a korábbi levelet és ratifikálta az egyezményt, anélkül hogy akár a kormány, akár az ország lakossága részt vehetett volna egy megfelelő tudományos vitában. Ez a döntés sok nemzedékre ki fog hatni.

Mindnyájan erősen hisszük, hogy a környezettel kapcsolatos politikai döntéseket a környezettel foglalkozó tudományok alapján kell meghozni. Nyilvánvalóan semmilyen kormány nem tud felelős döntést hozni, ha kicenzúrázzák a hiteles tudományt a vitából azért mert nem felel meg a már előre meghatározott politikai szándéknak (pre-determined political agenda). Mivel ön kifejezte a hajlandóságát hogy újra megvizsgálja a Kyoto Egyezmény körüli kérdéseket, ezért reménykedünk benne hogy arra is hajlandó lesz hogy megvizsgálja hogy miért lett a tudományos vita elhallgattatva. Habár Kanada már ratifikálta a Kyoto Egyezményt, mi mégis úgy érezzük hogy a kanadai kormánynak sokkal többet kellene tudnia arról, hogy valójában mi is az éghajlat változásokkal foglalkozó tudománynak a véleménye. Erre azért van szükség, mivel csak ezeknek az információknak az ismeretében lehet olyan környezetvédelmi politikát kialakítani ami valóban a környezet érdekeit képviseli, ami a gazdasági fejlődéssel egyetemben oly fontos a szociális fejlődéshez.

Mindaddig amíg ez nem történik meg, szivesen szolgáltatnánk további információkat ezzel a fontos kérdéssel kapcsolatban, és azok az aláírók akik képesek rá, szivesen találkoznának önnel személyesen hogy megbeszéljék ezt a fontos kérdést.

Az aláírók:

[Ha valaki pontosabban le tudná ezeket fordítani, annak nagyon örülnék.... -- A fordító]

Dr. Tim Ball, környezettel foglalkozó konzultáns, 28 éven át klimatológiai professzor, Winnipeg Egyetem (Kanada)

Dr. Tim Ball, Environmental Consultant, 28 years Professor of Climatology, University of Winnipeg.


Dr. Madhav Khandekar, környezettel foglalkozó konzultáns, a kanadai környezetvédelmi minisztérium volt tudományos kutatója, 45 éves karrier a klimatológia, meteorológia és óceánográfia területein.

Dr. Madhav Khandekar, Environmental Consultant, former Research Scientist with Environment Canada. 45-year career in the fields of climatology, meteorology and oceanography.


Dr. Tad Murty, magán kutató az időjárás változás területén. Korábban a (kanadai) Halászati és Óceánokért felelős Minisztérium (DFO) tudományos főmunkatársa volt; a DFO érdekében hivatalos kutatást végzett az időjárás és tengerszint változásokról; az Ausztrál Nemzeti Árapály Intézet (???) korábbi igaztatója; A "Természeti Veszélyek" (Natural Hazards) jelenlegi szerkesztője

Dr. Tad Murty, private sector climate researcher. Previously Senior Research Scientist for Fisheries and Oceans; conducted official DFO climate change/sea level review; Former Director of the National Tidal Facility of Australia; Current editor - "Natural Hazards".


Dr. Chris de Freitas (kanadai), klimatológiai tudós és professzor - Auckland Egyetem (Új Zéland), Földrajzi és Környezetvédelmi Tudományok Tanszéke

Dr. Chris de Freitas (Canadian), Climate Scientist and Professor - School of Geography and Environmental Science, The University of Auckland, NZ.


Dr. Vaclav Smil, FRSC, a Földrajzok Megkülönböztetett Professzora; szakterülete a klimatológia és a széndioxid, Manitoba Egyetem (Kanada)

Dr. Vaclav Smil, FRSC, Distinguished Professor of Geography; specialization in climate and CO2, University of Manitoba.


Dr. I.D. Clarke, professzor, izotóp hidrogeológia és paleoklimatológia, a Földtudományok Tanszéke (sarkkörre specializálódott), Ottawa Egyetem. (Kanada, Ottawa a főváros)

Dr. I.D. Clarke, Professor, Isotope Hydrogeology and Paleoclimatology, Department of Earth Sciences (arctic specialist), University of Ottawa.


Dr./Cdr. M. R. Morgan, FRMS, Dartmouth, Nova Scotia (Kanada). Időjárással foglalkozó konzultáns, korábban meteorológiai tanácsadó volt a Világ Meteorológiai Szervezetnek és más tudományos testületeknek a tenger meteorológia területén. Jelenleg klímával foglalkozó kutató tudós a Exeter Egyetemen, Egyesült Királyság.

Dr./Cdr. M. R. Morgan, FRMS, Dartmouth, Nova Scotia. Climate Consultant, Past Meteorology Advisor to the World Meteorological Organization and other scientific bodies in Marine Meteorology. Recent Research Scientist in Climatology at University of Exeter, UK.


Dr. Chris Essex, az alkalmazott matematika professzora, Nyugat Ontario Egyetem (Kanada) - a komplex klimatológiai rendszerek matematikájával és fizikájával foglalkozik.

Dr. Chris Essex, Professor of Applied Mathematics, University of Western Ontario - focuses on underlying physics/math to complex climate systems.


Dr. Keith D. Hage, időjárással foglalkozó konzultáns, és a meteorológia professzor emeritusa, Alberta Egyetem (Kanada). Szakterülete a mikrometeorológia, különösen a préri nyugati részeinek az időjárása.

Dr. Keith D. Hage, climate consultant and Professor Emeritus of Meteorology, University of Alberta, specialized in micrometeorology, specifically western prairie weather patterns.


Dr. Kenneth Green, vezető tudós, Fraser Intézet, Vancouver, BC (Kanada) - Az IPCC** 2001 I. Munkacsoportja tudományos jelentésének a szakértő ellenőre.

Dr. Kenneth Green, Chief Scientist, Fraser Institute, Vancouver, BC - expert reviewer for the IPCC 2001 Working Group I science report.


Dr. Pter Chylek, a fizika és atmoszferikus tudományok professzora, Dalhousie Egyetem, Nova Scotia (Kanada).

Dr. Petr Chylek, Professor of Physics and Atmospheric Science, Dalhousie University, Nova Scotia.


Dr. Tim Patterson, professzor, a Földtudományok (Paleoklimatológia) Tanszéke, Carleton Egyetem, Ottawa, Ontario (Kanada).

Dr. Tim Patterson, Professor, Department of Earth Sciences (Paleoclimatology), Carleton University, Ottawa, Ontario.


David Nowell, M.Sc. (meteorológia), A Királyi Meteorológiai Társaság tagja, a NATO Meteorológiai Csoportjának a kanadai tagja és volt elnöke, Ottawa (Kanada).

David Nowell, M.Sc. (Meteorology), Fellow of the Royal Meteorological Society, Canadian member and Past Chairman of the NATO Meteorological Group, Ottawa.


Dr. Fred Michel, professzor, a Földtudományok (Paleoklimatológia) Tanszéke, Carleton Egyetem, szakterülete a sarkköri területek, Ottawa (Kanada, főváros).

Dr. Fred Michel, Professor, Department of Earth Sciences (Paleoclimatology), Carleton University, arctic regions specialist, Ottawa.


Dr. Roger Pocklington, óceán/klimatológiai konzultáns, F.C.I.C., kutató - Az Óceánográfia Bedford Intézete, Nova Scotia (Kanada).

Dr. Roger Pocklington, Ocean/Climate Consultant, F.C.I.C., Researcher - Bedford Institute of Oceanography, Nova Scotia.


Rob Scagel, M.Sc., az erdők mikroklímájával foglalkozó szakértő, vezető konzultáns, Pacific (Csendes Óceán) Phytometric konzultáns, Surrey, B.C. (Kanada).

Rob Scagel, M.Sc., Forest microclimate specialist, Principal Consultant, Pacific Phytometric Consultants, Surrey, B.C.


Dr. David Wojick, P.E., klimatológiai szakértő és a Climatedebate.org elnöke, Sioux Lookout, Ontarion (Kanada)/Star Tannery, VA (USA).

Dr. David Wojick, P.E., Climate specialist and President, Climatechangedebate.org, Sioux Lookout, Ontario/Star Tannery, VA.


Dr. S. Fred Singer, A George Mason Egyetem megkülönböztetett kutató professzora, valamint a Virginia Egyetem (mindkettő USA) környezeti tudományokkal foglalkozó professzor emeritusa.

Dr. S. Fred Singer, Distinguished Research Professor at George Mason University and Professor Emeritus of Environmental Science at the University of Virginia.


Dr. Richard S. Lindzen, a meteorológia Alfred P. Sloan, A Föld, Atmoszferikus, és Bolygótudományok Tanszék professzora, Massachusetts Institute of Technology (MIT, Massachusetts Műszaki Egyetem, USA (Boston mellett), a földkerekség egyik legjobb egyeteme).

Dr. Richard S. Lindzen, Alfred P. Sloan Professor of Meteorology, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences at the Massachusetts Institute of Technology.


George Taylor, állami klimatológus, Oregon (USA egyik állama) Klimatológiai Szolgáltatás, Oregon Állami Egyetem, és az Amerikai Állami Klimatológusok Szervezetének a volt elnöke.

George Taylor, State Climatologist, Oregon Climate Service, Oregon State University, Past President - American Association of State Climatologists.


Doktorandusz Hans Erren, geofizikus/klimatológiai szakértő, Sittard, Hollandia.

Doctorandus Hans Erren, Geophysicist/climate specialist, Sittard, The Netherlands.


Dr. Hans Jelbring - szél és klimatológiai szakértő, Stockholm Egyetem Paleogeofizika és Geodinamika Egyszég, Svédország. Jelenleg a stockholmi Inventex Aqua Research Institute menedzsere.

Dr. Hans Jelbring - Wind/Climate specialist, Paleogeophysics & Geodynamics Unit, Stockholm University, Sweden. Currently, Manager Inventex Aqua Research Institute, Stockholm.


Dr. Theodor Landscheidt, nap/klimatológiai szakértő, A Napciklusokat Kutató Schroeter Intézet, Waldmünchen, Németország.

Dr. Theodor Landscheidt, solar/climate specialist, Schroeter Institute for Research in Cycles of Solar Activity, Waldmuenchen, Germany.


Dr. Zbigniew Jaworowski, klimatológiai szakértő, a CLOR (radiológiai védelem központi labor) tudományos bizottságának az elnöke, Varsó Lengyelország.

Dr. Zbigniew Jaworowski, Climate expert, Chairman of the scientific council of CLOR, Central Laboratory for Radiological Protection, Warsaw, Poland.


Dr. Art Robinson, az Oregon Tudományos és Orvostudományok Intézetének az alapítója - az időjárás változással és széndioxiddal foglalkozik, Cave Junction, Oregon (USA).

Dr. Art Robinson, Founder - Oregon Institute of Science and Medicine - focus on climate change and CO2, Cave Junction, Oregon.


Dr. Craig D. Idso, Elnök, Központ a Széndioxid és a Globális Változások Tanulmányozására, Tempe, Arizona (USA).

Dr. Craig D. Idso, Chairman, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, Tempe, Arizona.


Dr. Sherwood B. Idso, Elnök, Központ a Széndioxid és a Globális Változások Tanulmányozására, Tempe, Arizona (USA).

Dr. Sherwood B. Idso, President, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, Tempe, Arizona.


Dr. Pat Michaels, a környezetvédelmi tudományok professzora, Virginia Egyetem (USA); az Amerikai Állami Klimatológusok Szervezetének a volt elnöke, és az IPCC tudományos jelentés munkatársa és ellenőre.

Dr. Pat Michaels, Professor of Environmental Sciences, University of Virginia; past president of the American Association of State Climatologists and a contributing author and reviewer of the IPCC science reports.


Dr. Sonja Böhmer-Christiansen, olvasó (?), Földrajzi Tanszék, Hull Egyetem, Egyesült Királyság, valamint az Energia és a Környezet szerkesztője.

Dr. Sonja Boehmer-Christiansen, Reader, Department of Geography, University of Hull, UK, Editor, Energy & Environment.


Dr. Robert C. Balling Jr., a klimatológia hivatal igaztatója, Arizona Állami Egyetem (USA).

Dr. Robert C. Balling, Jr., Director - Office of Climatology, Arizona State University.


Dr. Fred Seitz, az Amerikai Tudományos Akadémia volt elnöke, Elnök Emeritus, Rockefeller Egyetem, New York.

Dr. Fred Seitz, Past President, U.S. National Academy of Sciences, President Emeritus, Rockefeller University, New York, NY.


Dr. Vincent Gray, klimatológiai szakértő, az IPCC jelentés szakértői ellenőre, valamint az "Az Üvegházhatás Téveszméje: a 'Klimatológiai Változás 2001' Kritikája", Wellington, Új Zéland.

Dr. Vincent Gray, Climate specialist, expert reviewer for the IPCC and author of "The Greenhouse Delusion; a Critique of 'Climate Change 2001'", Wellington, NZ.


Mérnöki diplomás Peter Dietze, energia és klimatológiai konzultáns, hivatalos tudományos IPCC TAR ellenőr, Langensendelbach, Németország.

Dipl.-Ing. Peter Dietze, energy and climate consultant, official scientific IPCC TAR Reviewer, Langensendelbach, Germany.


Dr. Roy W. Spencer, vezető tudományos kutató, Föld Rendszer Tudományos Központ, Alabama Egyetem, Huntsville (USA).

Dr. Roy W. Spencer, Principal Research Scientist, Earth System Science Center, The University of Alabama in Huntsville.


Dr. Hugh W. Ellsaesser, atmoszférikus konzultáns négy évtized gyakorlat mint az USAF (US Air Force, amerikai légierő) időrárással foglalkozó tisztje, valamint klimatológiai konzultáns a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratóriumba, California (USA).

Dr. Hugh W. Ellsaesser, Atmospheric Consultant - four decades experience as a USAF weather officer and climate consultant at the Lawrence Livermore National Laboratory, CA.


Dr. Asmunn Moene, a Nemzeti Előrejelzési Központ korábbi vezetője, Meteorológiai Intézet, Oslo, Norvégia.

Dr. Asmunn Moene, Former head of the National Forecasting Center, Meteorological Institute, Oslo, Norway.


Dr. Freeman J. Dyson, A fizika emeritus professzora, a Felsőbbszintű Tanulmányok Intézete, Princeton, New Jersey (USA).

Dr. Freeman J. Dyson, Emeritus Professor of Physics, Institute for Advanced Studies, Princeton, New Jersey.


Dr. James J. O'Brien, A meteorológia és óceánográfia professzora, Az Óceán-atmoszféra Jóslás Tanulmányok Központja, Florida Állami Egyetem, valamint a délkelet USA-val foglalkozó Regionális Klimatológiai Változások Tanulmányának az egyik elnöke.

Dr. James J. O'Brien, Professor of Meteorology and Oceanography, Center for Ocean-Atmospheric Prediction Studies, Florida Sate University. Co-chaired the Regional Climate Change Study for the Southeast USA.


Dr. Douglas V. Hoyt, klimatológiai konzultáns, korábban tudományos főmunkatárs a Raytheon/ITSS vállalatnál. "A Nap Szerepet a Klimatológiai Változásokban" című munkáját széles körben adták ki.

Dr. Douglas V. Hoyt, climate consultant, previously Senior Scientist with Raytheon/ITSS; Broadly published author of "The Role of the Sun in Climate Change".


Dr. Gary D. Sharp, tudományos igazgató, Központ A Klimatológiai/Óceán Erőforrások Tanulmányozására, Salinas, California (USA).

Dr. Gary D. Sharp, Scientific Director, Center for Climate/Ocean Resources Study, Salinas, California.


Professzor Dr. Kirill Ya. Kondratyev, Akadémikus, RAS tanácsadó, Kutató Központ az Ekológiai Biztonságért, Orosz Tudományos Akadémia, valamint a Nansen Nemzetközi Környezetvédelmi és Távérzékelő Központ, St. Pétervár, Oroszország.

Prof. Dr. Kirill Ya. Kondratyev, Academician, Counsellor RAS, Research Centre for Ecological Safety, Russian Academy of Sciences and Nansen International Environmental and Remote Sensing Centre, St.-Petersburg, Russia.


Dr. Paal Brekke, nap fizikus, a nap/UV sugárzás/nap-föld kapcsolat szakértője, kapcsolatban van az Oslo Egyetemmel, Norvégia.

Dr. Paal Brekke - Solar Physicist, specialist in sun/UV radiation/Sun-Earth Connection, affiliated with the University of Oslo, Norway.


Dr. Richard S. Courtney, klimatológiai konzultáns, szakértő IPCC ellenőr, az Európai Tudományos és Környezetvédelmi Fórum alapító tagja, Egyesült Királyság.

Dr. Richard S. Courtney, climate consultant, expert IPCC peer reviewer, Founding Member of the European Science and Environment Forum, UK.


William Kininmonth, az Ausztrálázsiai Klimatológiai Kutatás ügyvezető igazgatója. Az Ausztrál Klimatológiai Központ korábbi vezetője. A Második Világ Klímatológiai Konferenciára, valamint az ENSZ Kormányok közötti Egyezetető Bizottság a Klimatológiak Változások Konvenciójának a Megszervezésére kiküldött ausztrál delegáció egyik tagja.

William Kininmonth, Managing Director, Australasian Climate Research. Formerly head of Australia's National Climate Centre and a member of Australia's delegations to the Second World Climate Conference and the UN Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change.


Dr. Jarj R. Ahlbeck, a környezetvédelmi technológia/tudományok docense, Process Design Laboratory, Finnország Svéd Egyeteme, Biskopsgatan, Finnország.

Dr. Jarl R. Ahlbeck, Docent in environmental technology/science, Process Design Laboratory, the Swedish University of Finland, Biskopsgatan, Finland.


Dr. Lee. C. Gerhard, vezető geológus, Kansas Geológiai Felmérés; adjunktus professzor, Colorado Bányászati Iskola; Elismert szerző és geológiai szakértő a klimatológiai történelemmel kapcsolatban.

Dr. Lee C. Gerhard, Principal Geologist, Kansas Geological Survey; Adjunct Professor, Colorado School of Mines; Noted author and geological expert on climate history.

A fordító által hozzáadott magyar megjegyzések


Mint a cikk címe is állítja, a Kyoto Egyezménynek nem környezetvédelmi, hanem társadalmi/gazdasági/politikai okai vannak. Jacques Chirac, egy az ENSZ keretein belül adott beszédében azt állította, hogy a Kyoto Egyezmény az "első komponense egy hiteles világ kormányzatnak" (first component of an authentic global governance). Továbbá Margot Wallstrom, az EU környezetvédelmi minisztere, azt mondta hogy Kyoto "nem arról szól hogy egy adag tudós egyet tud-e érteni." "Kyoto a gazdaságról szól." Kyoto "arról szól hogy a nagyvállalatok azonos játékszabályok szerint játsszanak világszerte." (Kyoto was "not about whether a bunch of scientists can agree.""[Kyoto] is about economy", Mrs. Wallstrom confessed. "This is about leveling the playing field for big businesses worldwide.")


A fordító lábjegyzetei

Kanada tartományai (provinciák)
Kanada 10 tartományból és három területből áll. A tartományok az Atlanti Óceántól nézve. Keleten vannak az ún. atlanti provinciák: New Foundland és Labrador, Prince Edward Island, New Brunswick, és Nova Scotia. Ezektől nyugatra (de még mindig az Atlanti Óceán partján) van Québec, Kanada francia nyelvű tartománya. Québectől nyugatra (a Nagy Tavaktól északra) van Ontario. Québec és Ontario a központi provinciák. Ontariotól nyugatra helyezkedik el Manitoba, Saskatchewan, és Alberta. Ezek az ún. "préri" provinciák. Albertától nyugatra a Csendes Óceán partján helyezkedik el British Columbia. A préri provinciák és British Columbia alkotják a "Nyugat-ot" (West). A területek északon helyezkednek el, és minimális lakossággal rendelkeznek. A területek keletről nyugatra: Nunavut, Northwest Territories, és Yukon.
 
Intergovernmental Panel on Climate Change, a klimatikus változásokkal foglalkozó kormányok közötti bizottság
Az IPCC-t az ENSZ féle Világ Meteorológiai Szervezet (World Meteorological Organization (WMO)) és ENSZ Környezet Program (United Nations Environment Programme (UNEP)) szervezetek hozták létre azzal a céllal hogy felmérje hogy "milyen veszélyekkel jár az ember általi klíma változás". (Forrás: WikiPedia)
 

 
 
 
 
 
 

További infó