Nyitólap

Klíma | Európa | Közel-Kelet | Egyéb | Társadalom | ENSZ | Amerika | Linkek

Összegzés: A globális felmelegedést (újabban klímaváltozást) támogatók (vagyis akiknek mindez az érdekükben áll) igencsak kétes módszereket alkalmaznak a téma körüli vita lezárásához. A legújabb, és egyben legvisszataszítóbb és legaggasztóbb módszerük nem más, minthogy a Holokauszt tagadókhoz hasonlítják a klímaváltozást megkérdőjelezőket.

Globális felmelegedés - és a szólásszabadság befagyasztása

Szerző: Brendan O'Neill

2006 Október 06


Ki gondolta volna, hogy komoly újságírók be szeretnék tiltani, hogy az emberek szidják az időjárást? Egy ausztrál újságíró azt javasolta, hogy "a klímaváltozás tagadását" be kellene tiltani. 'David Irving börtönben van Ausztriában, mivel tagadja a Holokausztot.' 'Nem kellene esetleg a klímaváltozás tagadását is bűnként kezelni? Végülis ez egy emberiség elleni bűntett.' (1) Mások azt javasolták, hogy a klímaváltozást tagadókat a jövőben bíróság elé kell majd állítani, nürnbergi stílusban, hogy feleljenek a tetteikért, amikor megpróbálják eltussolni a 'globális felmelegedés ... Holokausztját'. (2).

Az üzenet egyértelmű: a klímaváltozást tagadói söpredékek. Akármit is mondanak, az olyan gonosz, veszélyes, hogy el kell hallgattatni őket, vagy bűnözőkként kell őket kezelni, és szalonképtelenné kell tenni őket, és együtt kell őket emlegetni azokkal az elborult elmékkel, akik azt állítják, hogy a zsidók elleni náci Holokauszt nem történt meg. Esetleg a klímaváltozást tagadókat meg kellene ölni, vagy fel kellene őket akasztani, mint azokat a gonosz embereket, akiket annak idején Nürnbergben bíróság elé állítottak. Az első nürnbergi perben.

Bármi is legyen az igazság a melegedő bolygónkról, teljesen nyilvánvaló, hogy klímaváltozás körüli vitában tanúi lehetünk az intolerancia szökőárjának, ami aláássa a szólásszabadságot, és lehetetlenné teszi a józan vitát. Nem volt felülről jövő határozat vagy törvény ami betiltotta volna a klímaváltozás tagadását, és természetesen nincs is szükség a kriminalizására, mint ahogy azt az ausztrál újságíró javasolta. Ezekre azért nem volt szükség, mivel az elmúlt hónapokban az egész téma tabu lett, már nem lehet tisztes társaságban megemlíteni, és az újságok folyamatosan a Holokauszt tagadáshoz hasonlítják a klímaváltozást tagadását. Ez a hozzáállás, hogy 'Ilyet nem lehet mondani!', része lett a klímaváltozás körüli vitáknak, és sok tekintetben sokkal veszélyesebb mint egy tiltás. Nem vagyok tudós, és nem vagyok a klímaváltozás szakértője, de egy valamit tudok: azt, hogy bizonyos szavak és eszmék indexre tétele meggyalázza a szólásszabadságot, és a nyílt és józan vitát.

Már maga a megterhelt kifejezés - 'klímaváltozást tagadó' - könnyen felhasználható arra, hogy bizonyos embereket erkölcstelenként, vagy megbízhatatlanként állítsunk be. Richard D North, a Rich is Beautiful: A Very Personal Defence of Mass Affluence szerzője, így látja a dolgokat: 'Nagyon megalázó, ha valakit "klímaváltozás tagadónak" titulálnak... ez a kifejezés felidézi a Holokauszt tagadást, amivel azokat a félrevezetett vagy gonosz személyeket illetnek, akik azt hiszik, vagy azt állítják, hogy azt hiszik, hogy a nácik nem irtották a zsidókat és másokat tömegesen.' (3) Ezzel különféle véleményen lévő embereket, pl. azokat akik azt állítják, hogy habár a bogygó melegszik, de képesek leszünk ezt a problémát megoldani, és azokat az embereket, akik azt állítják hogy a földgolyóbis egyáltalán nem lesz sokkal melegebb, sikeresen be lehet skatulyázni (4). A A google szerint már vagy 80 ezer weblap létezik, ahol a klímaváltozás tagadása kifejezés megtalálható. [Azóta ez a szám felment több mint egy millióra.. -- A fordító]

Mások pedig ahhoz a taktikához folyamodnak, hogy a klímaváltozást tagadókat nyíltan őrültnek nevezik, vagy pedig azt mondják, hogy az ilyen embereknek az elmegyógyintézetben lenne a helye. David Miliband, az Egyesült Királyság környezetvédelmi minisztere, az elmúlt héten egy beszédében azt mondta, hogy az embereknek 'félniük kellene' a globális felmelegéstől, és 'azok az emberek akik tagadják [a klímaváltozást], a XX1. század lapos-föld hívői' (5). Hasonló utat követve, Al Gore, a volt amerikai alenökből lett zöld hős pedig nemrégiben azt mondta, hogy 'a lakosság 15%-a azt hiszi, hogy a holdra szállást Arizonában hamisították, és valamivel kevesebb ember pedig még mindig azt hiszi, hogy a föld lapos. Szerintem ezek az emberek együtt szoktak bulizni a globális felmelegedést tagadókkal szombat esténként.' (6)

Nemcsak a környezetvédők és a zöldekkel szimpatizáló írók akarják elnémítani a klímaváltozás tagadóit/szkeptikusait/kritizálóit/akárhogy is nevezzük őket. Az elmúlt hónapban a Royal Society (Királyi Társaság) - az 1660-ban alapított, Nagy Britannia legjelentősebb tudományos akadémiája, aminek a világ legjelentősebb tudósai közül számosan tagjai voltak - egy levelet írt az ExxonMobil hatalmas olajipari cégnek, hogy ne támogassák azok a csoportokat, amelyek 'hamis színben tüntetik fel a klímaváltozást mivel letagadják a bizonyítékokat'. ** Ez volt az első alkalom, hogy a Királyi Társaság levelet írt egy vállalatnak, amiben panaszkodnak a cég tevékenységei miatt. A levélnek igencsak lekezelő és intoleráns volt a hangneme: 'A júliusi találkozásunkon ... önök azt mondták, hogy az ExxonMobil nem fog további anyagi támogatást nyújtani ezeknek a szervezeteknek. Örömmel vennénk ha tudatnánk velünk, hogy az ExxonMobil mikor fogja betartani az igéretét.' (7)

Az ember elgondolkodik, hogy a Királyi Társaság milyen jogon mondja meg az ExxonMobilnak, hogy kit szabad, és kit nem szabad támogatni - mint ahogy azon is elgondolkodna az ember, ha az ExxonMobil próbálná megmondani az Királyi Társaságnak, hogy mit csináljon. A Társaság azt állítja, hogy ők mindössze a 'tudományos egyetértést...a bizonyítékokat' védelmezik az ExxonMobil ellen, ami a saját önös érdekei miatt, megpróbálja elbagatellizálni a globális felmelegedést. De ugyanakkor több tudósnak nem tetszik az ötlet, hogy léteznek agyagba vésett megváltoztathatatlan tudományos tények, amiket nem szabad megvitatni, vagy pedig védeni kellene az olajvállalatok által pénzelt intézetektől. A Társasághoz intézett nyílt levélben - amit többek között az University of Winnipeg klimatológiai professzora Tim Ball is aláírt - azt olvashatjuk, hogy 'a tudományos kutatás azért egyedülálló, mivel megköveteli a kétségbevonhatóságot': 'A tudomány gyönyöre abban rejlik, hogy soha sincs semmi sem végérvényesen lezárva, hogy nincs olyan kérdés amit nem lehet még alaposabban megmagyarázni, és hogy semmiféle következtetés nincs megvédve a további kutatásoktól. És mi történik? A Királyi Társaság, először a történelem folyamán, pofátlanul a sajtót használja fel, hogy kategórikusan kijelenthesse hogy a klímaváltozás terén"az ügy lezárva", és további kutatásnak nincs helye.'

Vagy ahogy Charles Jones, az University of Edinburgh angol szakos egyetemi tanára írta egy a klímaváltozást tagadókat erősen kritizáló kiadványra adott válaszlevelében, '[A]z az érzésünk, hogy a [klímaváltozás] az egy olyan tudományos model amiről nem lehet bebizonyítani hogy hamis, és ami sohasem volt - mitöbb, nem is lehet - egy elméleti ellenjavaslatnak a tárgya. Ezek alapján ki lehet jelenteni, hogy ez a kérdés egyedülálló a tudomány történetében. Meg egy olyan erőteljes modell mint pl. a Relativitási Elmélet is ki volt téve a tudományos vitának és javításoknak (emendation).' (8)

Habár sokan azt állítják, hogy mindössze a tényeket akarják megóvni a klímaváltoztást tagadóktól, az embernek mégis egyre jobban az az érzése, hogy ennek az egyre veszedelmesebb moralizálásnak és tekintélyelvűségnek az az egyik célja, hogy bizonyos egyéneket és csoportokat elhallgattasson. Ezt a 'klímaváltozást tagadó' kifejezés egyértelművé teszi, ami Charles Jones véleménye szerint nem más, mint egy kisérlet arra, hogy a 'kételkedőket' összekapcsolja 'azzal a morális ellenszenvvel, amit az ember a Holokauszt tagadással kapcsolatban érez'. (9) George Monbiot, a Guardian újságírója örömmel vette tudomásul, hogy mind a Sun nevű bulvárlap, mind az üzleti világ bibliája, a The Economist 'visszavonta' (recant) a globális felmelegedéssel kapcsolatos véleményét. ('Recant' - érdekes szóválasztás. Az OED [gondolom ez az Oxford English Dictionary-t jelenti.. -- A fordító] szerint a recant azt jelenti, hogy 'visszavonni, visszaszivni, megtagadni egy állítást, véleményt, vagy hitet mint hibásat, és különösképpen hivatalosan és nyilvánosan beismerni egy vallással kapcsolatos hibát.' (To withdraw, retract or renounce a statement, opinion or belief as erroneous, and esp. with formal or public confession of error in matters of religion. Rendszerint a Spanyon Inkvizíció által megvádoltak 'recant'-oltak, hogy megmentsék az irhájukat.) Monbiot, miután örömmel nyugtázta a Sun és a The Economist pálfordulását, ezt írta: 'Szinte mindenütt, a klímaváltozás tagadása ugyanolyan hülyének és elfogadhatatlannak tűnik, mint a Holokauszt tagadása.' (10) [Hmmm. A Guardian egy brit újság. És Nagy Britanniában már nem is olyan elfogadhatatlan a Holokauszt tagadása. A történelmi tananyagból már egyre jobban kezdik kihagyni.... -- A fordító]

Az időszerű témákkal foglalkozó amerikai 60 minutes televíziós hírmagazin egyik riporterét megkérdezték, hogy a globális felmelegedéssel foglalkozó különféle műsorai folyamán miért nem kérdezte meg a globális felmelegedést megkérdőjelező emberek véleményét, éz ezt a választ adta: 'Ha interjút készítek Elie Wiesellel, akkor kötelességem, mint újságíró, hogy megkérdezzek egy Holokauszt tagadót is?' Itt a klímaváltozást tagadókat nyíltan rossz emberként állítják be. Ezenkívül még hozzátette, hogy 'Ez nem a politikáról szól...ez helytálló tudomány is egyben', és egészen odáig ment el, hogy kijelentette, hogy a klímaváltozást tagadók véleményének a műsorra vétele megkérdőjelezhető: 'Az újságíró időnként eljut egy olyan pontra, ahol a kiegyensúlyozottság felelőtlenséggé válik.'

Vannak, akik a klímaváltozás és a Holokauszt tagadása közötti morális egyenlőséget a logikai végletekig viszik. Azt állítják, hogy a klímaváltozást tagadók tulajdonképpen egy majdan eljövendő Holokauszt bűnpártolói - a globális felmelegedés Holokausztjának - és ezáltal a jöbőben majd bíróság elé kell őket állítani. A zöldekkel szimpatizáló szerző és újságíró Mark Lynas ezt írta: 'Időnként elgondolkozom, hogy a jövőbeni bíróságok miféle büntetéssel fogják sújtani azokat az embereket, akik habár részlegesen, de közvetlenül felelősek lesznek milliók haláláért, aki az elkövetkezendő évtizedek éhinségei és betegségei miatt fognak bekövetkezni. A [klímaváltozás tagadásukat] egy morális kalap alá veszem a Holokauszt tagadásával - kivéve hogy ez a Holokauszt még nem következett be, és még mindig van idő rá, hogy elkerüljük. Azok akik megpróbálják elérni hogy ne cselekedjünk, egy nap majd felelniük kell a bűneikért.' (11)

Nagyon mélyen visszataszítónak találom, hogy a Holokausztot ily módon használják ki, mind hogy lehordják a klímaváltozás tagadóit, mind hogy kényelmesen felhasználják az emlékét, hogy mi fog történni a bolygóval, ha a felmelegedés nem szűnik meg. Előszöris, a hat millió zsidónak a nácik által való meggyilkolására megcáfolhatatlan bizonyítékok vannak; ez egy történelmi esemény volt, amit teljesen átvizsgáltak, és minden jogos kétségen túl bebizonyítottak. (Habár a zsidó amerikai akadémikus és a Holokauszt tagadás ellen kűzdő Deborah Lipstadt kimutatta, még a náci Holokauszt sincs minden vitán és újraértékelésen felül; ez nem 'teológia'.) Semmiféle bizonyíték (hogy is lehetne?) sincs arra, hogy a globális felmelegedés hasonló balsorsot jelentene. Másodszor, ez megint egy cinikus kisérlet, hogy lezárják a vitát. A H-szót egy morális abszolútként emlegetik, amit senkinek sem lenne szabad megkérdőjelezni. Mindnyájan ellene vagyunk az első Holokausztban történteknek, tehát szintén ellene leszünk az 'elkövetkezendő Holokausztnak' is, ugye milyen igaz? És ha mégsem - azok akik nem veszik komolyan az 'eljövendő globális felmelegedés Holokausztját' - azok nyilvánvalóan gonoszak, a világ David Irvingjeinek** a mai megfelelői, akiket börtönbe kéne zárni, és bizonyosan bíróság elé állítani a jövőben. A Holokauszt tagadása elleni törvények (amiket, mint a szólásszabadság támogatója, ellenzek) legaláb olyan egyéneket büntet meg, akik egy ismert és bizonyított eseménnyel kapcsolatban hazudnak; ezzel szemben, a klímaváltozás tagadásának a tabuvá való átalakítása olyan embereket büntet, akik olyan eseményeket, állítólagos esemenyéket, kérdőjeleznek meg, amik még meg sem történtek. Ez nem más mint megelőző cenzúra. Nem azért büntetik meg őket mert hazudnak, hanem azért mert kétségeik vannak, mert kérdezősködnek. Ha ezt a hozzáállást mindenütt elfogadják, akkor a spiked [ez a cikk a spiked-online-ban jelent meg.. -- A fordító] jeligéje, "Kérdőjelezz meg Mindent" - igencsak bajba kerülne.

A zöld aktivizmusban időnként felismerhető a tekintélyelvűség. George Monbiot új könvyét hirdető plakátok különféle híres és üzletembereket vesz célba, akiket úgy itélnek meg, hogy az életmódjuk nem igazán felel meg a zöld elvárásoknak. A plakátokon a "GEORGE FIGYEL TITEKET" (George is watching you) szöveget olvashatjuk. (12) ez egyenesen Orwell 1984-jéből származik. Több idézet orwelli kettős beszédet alkalmaz, amikor a 'tény' szót használják. Nem arról beszélnek hogy a különféle elméleteket, hipotéziseket, vagy bizonyítékokat a köz megvitassa, és esetleg elfogadja - 'tény'-ekről beszélnek, mégpedig pontosan azért, hogy ellehetetlenítsék a társadalmon belül a vitát, és hogy megváltozassák az emberek gondolkodásmodját, és viselkedését.

A brit Institute for Public Policy Research kutatóintézetnek (think-tank) a Meleg Szavak: Hogy mondjuk el a klíma körüli helyzetet, és hogy lehetne ezen javítani? (Warm Words: How Are We Telling the Climate Story and Can We Tell it Better?) jelentésében azt állítják, hogy 'a klímaváltozással foglalkozó ügynökségeknek nem az a dolguk hogy racionális érvekkel próbálják meg meggyőzni az embereket, hanem hogy kifejlesszenek és tápláljanak egy új "józan észt"... [E]gy rafináltabb és modernebb módon kell megközelíteni a problémát, és körmonfontabb megoldásokat kell alkalmazni ... A "tényeket" úgy kell kezelni, annyira magától értetődőnek kell kezelni őket, hogy nem is kell beszélni róluk.' Az IPRR azt javasolja, hogy ne szabadon gondolkodó egyénenként kezeljenek bennünket akikkel foglalkozni kell, hanem mint felhasználókat, akiknek ezeket a 'ki nem mondott tényeket' el kell adni: 'Végülis a klímával kapcsolatos pozitív viselkedést ugyanúgy kell megközelíteni, ahogy a reklámügynökségek (marketeer) közelítik meg a vásárlás és felhasználás tényeit ... Ez azt jelenti, hogy a klíma-barátságos tevékenységeket úgy kell kezelni, mint egy márkanevet, amit el lehet adni. Úgy érezzük, hogy ez a megfelelő megoldás a tömeges viselkedés változtatáshoz.' (13)

Egy új józan ész táplálása? A tömeges viselkedés megváltoztatása? A tények és adatok mögött megpillanthatjuk a valóságot: egy tekintélyelvű kampányt, aminek egyáltalán nincs szándékában hogy vitába szálljon az emberekkel, hanem mindenféle "rafinált" megoldásokat talál ki, hogy megváltoztassa a viselkedésünket. A tények 'annyira magától értetődőek hogy ki sem kell őket mondani' leírásától kezdve a klímaváltozás tagadóinak a Holokauszt tagadókkal - sőt, a Holokauszt gyakorlóival - való összemosásáig mindenféle a klímaváltozással, tudománnyal, és társadalommal kapcsolatos nyílt vitának a lassú de biztos lehetetlenné tételét lehetünk tanúi. Ez a szólásszabadságnak egy veszélyes alásását jelenti. Amikor 9/11 után George W. Bush azt mondta, hogy "Vagy velünk vagy, vagy ellenünk", akkor széles körben kritizálták. De ugyanakkor a zöldek, a kutató intézetek, hírneves intézetek és kormány miniszterek pontosan ugyanezeket a taktikákat alkalmazzák: vonalat húznak a jó és megfelelő emberek között, akik elfogadják a klímaváltozás tényeit, és a morális szemétbányák között, akik ezt nem teszik meg; azok között akik alávetik magukat a hatalom gyakorlóitól jövő józan észnek, és azok között, akik kétkedni, vagy vitázni merészelnek.

Akárhogy is nézzük, a zöldek fekete-fehér választóvonala rosszabb mint Bushé. Legalább az övé valamiféle értékeken alapult, amire meg volt a lehetőségünk, hogy igennel, vagy nemmel válaszoljunk; ezzel szemben a zöldek választóvonala 'tényeken' alapszik, ami azt jelenti, hogy azokat, akik nem a tények "mellett" hanem ellene vannak, hazudozóknak, tagadóknak, vagy mindenféle rögeszmével megáldottnak lehet titulálni, mint a holdra-szállással kapcsolatos összeesküvési elméletek híveit, vagy pedig az anti-szemita történészeket.

Végülis nem történik más, mint hogy a korteskedők és a hivatalnokok a tudományos tényeket használják fel - amikkel kapcsolatban még mindig vannak viták - hogy lezárják a politikai vitát, ami azzal foglalkozna, hogy az embereknek mire van szükségük, és mit akarnak. És ez az egészben a legrosszabb. A vitának ez az aláaknázása, bármelyik oldalon van is az ember a klímaváltozás terén, mindenkiben félelmet kellene hogy ébresszen. Egy a prioritásokkal és megoldásokkal foglalkozó ember-központú vita helyett mit látunk? Két oldalt, akik a tények felett vívnak egy igencsak nem meggyőző csatát. Az egyik oldalon, a többség, azok vannak, akik azt állítják, hogy a bolygó egyre jobban melegszik, és ez katasztrófához fog vezetni, míg a másikon pedig azok vannak, a kissebbség, a 'tagadók', akik azt állítják, hogy habár valóban van egy kis melegedés, de nem fog emiatt összedőlni a világ. Nagyon nagy szükség lenne egy olyan megfelelő vitára, ami az emberek vágyait figyelembe venné. Ha a Föld bizonyos részei víz alá fognak kerülni, akkor hol lehetne új városokat építeni, és hogy lehet az embereket odaszállítani a víz alá kerülő városokból? Ha a természeti katasztrófák egyre gyakoribbá válnak, akkor miféleképpen lehetne gyorsan és hatékonyan segíteni a világ szegényebb részein azokkal a típusú épületekkel és technológiákkal, amiket az amerikaiak nap mint nap használnak hogy túléljék a katasztrófákat?

El kell érnünk, hogy az emberi érdekek fölébe kerekedjenek a fatalisztikus tényeken - és meg kell kérdőjelezni a "ilyet nem lehet mondani!" megközelítést, ami fojtogatja a vitát, és elősegíti az új tekintélyelvűség kialakulását.

Visit Brendan O'Neill's website here.

(1) Himalayan lakes disaster, Margo Kingston, Daily Briefing, 21 November 2005

(2) Climate denial ads to air on US national television, Mark Lynas, 19 May 2006

(3) Why do people become climate change deniers?, Richard D North, Social Affairs Unit, 30 June 2005

(4) Why do people become climate change deniers?, Richard D North, Social Affairs Unit, 30 June 2005

(5) Miliband warns ‘flat earthers’ on climate change, Herald, 28 September 2006

(6) See Global warming: time for a heated debate, by Daniel Ben-Ami

(7) Royal Society tells Exxon: stop funding climate change denial, Guardian, 20 September 2006

(8) The threat is from those who accept climate change, not those who deny it, Guardian, 21 September 2006

(11) Climate denial ads to air on US national television, Mark Lynas, 19 May 2006

(12) See the Turn up the heat website

(13) See Warm Words, published by the ippr, August 2006

A fordító által hozzáadott magyar megjegyzések


A fordító lábjegyzetei

Rockefeller és Snowe amerikai szenátorok levele az ExxonMobilhoz
Két amerikai szenátor - Jay Rockefeller és Olympia Snowe - a nyilvánvaló témába vágó szakértelmük alapján - úgy döntött, hogy felszólítják az ExxonMobil névre hallgató hatalmas olajipari céget, hogy "vessenek véget a [globális felmelegedést] tagadóknak nyújtott veszélyes segítségüknek", továbbá hogy a vállalat "tagadja meg a klímaváltozást tagadó korteskedését, és hozza nyilvánosságra, hogy kiket és mennyivel támogattak ezzel kapcsolatban", és hogy "mivel a világ legnagyobb szénkibocsájtói [[nyilvánvalóan széndioxid.]] közé tartoznak", ezért a "globális megoldást elősegító megoldásokra" költsék a pénzüket. Sikerrel jártak.
 
David Irving
Brit történész, aki tagadja a Holokausztot, vagy legalábbis azt állítja, hogy a számok el vannak túlozva. Most épp egy osztrák börtönben ül, mivel Ausztriában a törvény bünteti a Holokauszt tagadását.
 

 
 
 
 
 
 

További infó