Nyitólap

Klíma | Európa | Közel-Kelet | Egyéb | Társadalom | ENSZ | Amerika | Linkek

Összegzés: Miért veszti életét annyi palesztín gyermek az izraeli/palesztín konfliktusban? Mert a csúnya zsidók szándékosan irtják őket? Vagy ... valahol egész másutt kell az okok után kutakodni?


A cikkben több film látható. A főfilm rövidített változatatát leszámítva mindegyiket lefordítottam magyarra.

Mottók:

FILM: Kívánd halálod

Szerző: Itamar Marcus, Palesztín Sajtófigyelő Szolgálat

Ez a cikk valamikor 2003 Január 21 és 2004 Június 24 között lett írva.


A palesztín gyermekek halálra való indoktrinálása Allahért - Shahada

Az eredeti angol nyelvű film le lett fordítva magyarra, és az alábbi címeken tekinthető meg: (négy db. kb. hat és fél perces film):
1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész.

Executive Summary

A "Kívánd Halálod" üzenetet a Palesztín Fennhatóság/Palestinian Authority (PF/PA) küldi a gyermekeknek a 2000 Októberben kezdődött erőszakos cselekmények óta. 2002 Júniusában két intelligens 11 éves kislányt interjúvoltak meg a Palesztín Fennhatóság televíziójának a stúdiójában. Többek között megbeszélték a személyes vágyukat, shahada általi halált - halál Allahért - és hogy "minden palesztín gyermeknek" ez a vágya. Nem lehet átsiklani a tény felett, hogy a halálvágyuk személyes célként lett kitűzve, és nem pedig az izraeli konfliktussal kapcsolatban. Miután meggyőződtek, hogy jobb Allahért meghalni mint élni, ezért nem az az életcéljuk hogy jól éljenek, hanem hogy megfelelő módon - shahada - haljanak meg.

Pár megjegyzés tőlük:

Riporter: "Gyönyörűként jellemezted a shahadát. Szerinted gyönyörű?

Walla: A shahada egy nagyon, nagyon gyönyörű dolog. Mindenki a shahadára vágyik. Mi lehet jobb mint a Paradicsomba kerülni?

Riporter: Mi a jobb a palesztín népnek? Béke, és teljes jogok, vagy pedig a shahada?

Walla: Shahada. A jogaimat majd a shahada után fogom megkapni.

Yussra: Természtesen a shahada az egy jó dolog. Mi nem ezt a világot, hanem a túlvilágot akarjuk. Nem ebben, hanem a túlvilági életben leszünk boldogok. Palesztína gyermekei magukévá tették a shahada eszméjét, és hiszik, hogy shahada az nagyon jó. Minden palesztín gyermek, mondjuk aki 12 éves, azt mondja, hogy "Ó Istenem, szeretnék shahiddá válni."

[PATV, June 9, 2002]

 

Mi okozta a gyermekeknek ezt az elképesztő halál után vágyát, egy vágyat, ami ellentmond a legalapvetőbb emberi ösztönöknek?

A fegyveres konfliktus több mint két éve alatt a Palesztín Fennhatóság (PF) mindent elkövetett, hogy meggyőzzék a saját gyermekeiket, hogy nincs annál nemesebb tett, mint Allahért halni a fegyveres csatában - vagyis a shahada. A PF erre minden hozzáférhető módszert felhasznált, beleértve a gyermekeknek szóló tévét, az oktatási rendszert, a kultúrális programokat, a politikai és vallási vezetők irányelveit, sőt, még a családon belüli támogatást is.

2000 Novemberében, mindössze hat héttel a csatározások kezdete után, a Palesztín Médiafigyelő Szolgálat kiadott riportot, ami ezt az indoktrinációt dokumentálta. Az Al-Hayat Al-Jadida, a hivatalos palesztín napilap, a csaták során elesett gyermekeket dicsőítette, és a halálukat személyes eredményként mutatta be. Ezt írták egy 14 éves gyermekről: "Válaszolt Allah hívására, és shahid lett, amire annyira vágyott... A legmagasabb szintet érte el Allah kegyei között..." Az újság beszámolt arról, hogy mennyire csodálták a halott gyermeket "az osztálytársai, és hogy követni fogják őt a shahada útján..." [PF hivatalos napilap, Al-Hayat Al-Jadida, 2000, November 9] Más gyermekek a szomorúságukat fejezték ki, hogy csak megsebesültek, és nem pedig meghaltak. Egy 13 éves megsérült fiú: "Nem megsérülni akartam, ennél nagyobbak voltak az elvárásaim: a shahada." [PF hivatalos napilap, Al-Hayat Al-Jadida, November 8, 2000] Ez az eset óta a Palesztín Médiafigyelő Szolgálat több jelentést publikált a PF indoktrinálási eredményeiről, és hogy miféle módszereket használ a PF a gyermekek felé irányított üzenetekben, hogy az Allahért való halál nemcsak hogy ideális, hanem valami, amit elvárnak tőlük.

Az Indoktrináció Eredményei

Az elmúlt pár hónapban már a felszínre törtek a PF indoktrinációs programjának az eredményei. A fennen idézett 11 éves kislányok, akik életcéljukként állították be az Allahért való halált, valamint a közvéleménykutatások nyilvánvalóvá teszik, hogy itt egy széleskörű befogadásról van szó. A közvéleménykutatások alapján a palesztín gyermekek 80%-a szeretne shahiddá válni.

Ennél még rosszabbak azok az esetek, ahol 14 éves gyermekek, a PF utasításait követve, a szüleiknek szánt búcsúleveleikben leírták, hogy mennyire szeretnének shahidokká válni, és utána öngyilkos terrorista küldetésekre indultak a halál elérésének a reményében. Egyszerűen lehetetlen átsiklani a tény felett, hogy a gyermekek búcsúleveleikben ugyanazokat a kifejezéseket használták, amik a PF propaganda filmjeiben is szerepeltek, mint pl. "Anyám, ne sírj énérettem", ami alapján nyilvánvaló, hogy a PF propagandája, valamint a gyermekek hősies halálra való vágyakozása között közvetlen kapcsolat létezik.

A Kutatás

Ez a cikk a Palesztín Fennhatóságnak a palesztín gyermekek a halál utáni sóvárgásával kapcsolatos indoktrinálását dokumentálja, és hogy ez milyen hatással van a gyerekekre. A szülők kijelentéseit leszámítva, minden, amit itt dokumentáltunk, a Palesztín Fennhatóságtól származik.

I. Rész: A palesztín gyerekek indoktrinálása a halálra való törekvésre

  1. Gyermekeknek készült rövid propaganda filmek
  2. Iskolák, és tankönyvek
  3. Kultúra
  4. Politikai vezetők
  5. A szülők, és a palesztín népesség
  6. Vallásos vezetők

II. Rész: A PF Shahada Indoktrinációjának az Eredményei

  1. 6-9 Év: A halállal kapcsolatos játékok
  2. 10-13 Év: A halálvágy kifejezése
  3. 14-17 Év: Shahada küldetések

III. Rész: Megállapítások, és Végkövetkeztetések

I Rész: A palesztín gyerekek indoktrinálása a halálra való törekvésre

A. A gyermekeknek készült propaganda filmek

A gyermekeknek számára készült rövid propaganda filmek, amikben a erőszakot és a shahadát - a halált Allahért - ideális és elvárt értékekként állítják be, naponta láthatóak a PATV-ben, időnként órákon keresztül. Itt van három példa a többszázból.

1. A "Búcsúlevél"

Ennek a propaganda filmnek az a célja, hogy ellensúlyozza a gyermek természetes haláltól való félelmét, és emiatt hősiesnek és nyugodtnak ábrázolja a shahadát. A film főhőse, egy jóképű iskolásfiú, az apjának hagyott búcsúlevelében a shahada iránti döntését magyarázza, és örömteliként jellemzi a halált: "Mily édes a shahada." Ezt 2001-ben és 2002-ben játszották, időnként naponta akár háromszor is.

Itt olvasható pár szemelvény a levélből ének formájában, miközben a fiú nyugodtan sétál a halálába:


Ne légy szomorú édes [apám],
És ne szomorkodj az elválásunk okán,
Édes apám,
a hazámért, shahada...
Mily édes a shahada
Amikor megölellek oh hazám!...
Szerettem, anyám,
Ki legkedvesebb nékem,
Örvendj véremnek
És ne sírj énérettem...

A "Mily édes a shahada amikor megölelem földemet" szavakat egy gyermekszinész énekli, miközben holtan összeesik és "megöleli" a hazáját.
[PATV, többszázszor 2001 Május 7.-e óta, még 2002 Szeptember 27.-én is]

2. A "shahid vagyok, édesanyám" filmklip

Anyám, Sahíd vagyok! Véremmel írtam nevem...
Imádkoztam a földért
Az igéretre bólintottam
És ha nem térek vissza, ne sírj érettem anyám! (3x)
Örömödben kiálts fel, anyám!...
Shahid vagyok édesanyám! Véremmel írtam nevem!
[PATV, többször 2001 és 2002 között, 2001 Május 16.-ai dátummal kezdődőleg]

3. A Muhammad Al-Dura klip: "Kövess" a gyermekparadicsomba

[Háttérként érdemes elolvasni a Egy modern faji rágalom fordításomat, valamint megnézni a Pallywood filmeket is. -- A fordító]

Ebben az elképesztő klipben, Muhammad Al-Dura, a leghíresebb gyerek shahid, akinek egy kereszttűzbeni halálát videora rögzítették és utána leadták a televízióban, azt üzeni a palesztín gyermekeknek, hogy "kövessetek" a paradicsomba. Al-Durát kit egy gyermekszinész játszik, és úgy mutatják a Paradicsomban, mint aki a tengerparton játszadozik, sárkányt ereget, és készül a vidámparkba. A film nyugtató szavainak és képeinek az a céljuk, hogy megszüntessék a gyermek természetes haláltól való félelmét: "Mily édes a shahidok illata... Félelem és könnyek nélkül megyek..."

A klip ezzel az Al-Durától jövő egész képernyőt betöltő meghívással kezdődik:

 

"Nem búcsúként intek neked,
hanem hogy kövess"
[aláírva] "Muhammad Al-Dura"

A következő nyugtató szavak a klipből származnak:

Narrátor:
Mily édes a shahidok illata,
Mily édes a föld illata,
Szomját oltja a vér bugyogása
A fiatal testből."
Énekes:
Óh apám, 'amíg nem találkozunk', apám, amíg nem találkozunk!
Félelem és sírás nélkül megyek,
Mily édes a shahidok illata!
Megyek a mennyekbe, hogy elfoglaljam helyem,
Mily édes a shahidok illata!"
Kórus: "Mily édes a shahidok illata!"
Énekes: Ó apám, 'amíg nem találkozunk', oh apám, 'amíg nem találkozunk'
[PATV 2000 December 25 óta többször is]

B. Iskolák és Tankönyvek

A PF Oktatási Minisztériumának a tankönyvei ideálisként állítják be a shahadát. Példaképp [érdemes megemlíteni] a "A Shahid Versét", ami a halál utáni vágyakozást magasztalja, és többek között ilyenekkel van megtűzdelve: "Látom halálom, de mégis gyorsítom lépteim irányába..." Ez az 5, 6, 7, és 12. osztályok tankönyveiben olvasható. Ez a halott gyermeket ábrázoló kép egy 2001 Szeptemberében kiadott tankönyvben látható, ami arra tanítja a gyermekeket, hogy úgy tekintsenek [a képen látható] gyerekre, mint aki vágyakozott a halál után.

1. "A Shahid" négy különböző osztály tananyagában

Tenyerembe veszem lelken
És a pusztítás mélységeibe vetem...
És akár az életben, boldoggá téve barátaim,
Vagy halálban, felbőszítve ellenségeimet.
Az életeddel! Látom halálom,
De mégis gyorsítom lépteim irányába...
Az életeddel! Ez a férfiak halála
És aki nemes halálra vágyik - itt van...

[Az Arab Nyelvünk, 5. osztály, 60. oldal. A Gyönyörű Nyelvünk, 6. osztály, első rész, 47. oldal. A Gyönyörű Nyelvünk, 7. osztály, első rész, 97. oldal. Tudjunk Jobban Arabul Útmutató, 12. osztály, 84. oldal]

2. A shahadára oktató tankönyvek

"A muszlim feláldozza magát a hitéért, és a dzsihád [szent háború] útjára lép Allahért. Nem fél, mivel tudja, hogy halálának az ideje már meg van határozva, és hogy jobb a csatamezőn shahidként halni meg, mint az ágyban..."
[Iszlám Oktatás a 8. osztályosok részére, 176. oldal. A PF Oktatási Minisztériumának egy Jordán munkán alapuló tankönyve, CMIP riport]

3. Az Iskolában

A PF hivatalos újságjából származó következő példa, egy a sok közül, bemutatja, hogy a tanárok mennyire támogatják a nebulóik shahada iránti törekvéseiket.

"A [9. osztályos] shahid Wajdi Al-Hattab válaszolt Allah kihívására, és shahiddá vált, amire annyire vágyakozott... Mindig ezt mondta a barátainak: "Osszatok süteményeket, amikor shahiddá válok... elérte a vágyát. Mostmár Allah legmagasabb köreibe tartozik... [Wajdi's tornatanára mondta:] "Megkért, hogy osztsak ki süteményt, amikor shahid lesz..." Az osztálytársai megesküdtek, hogy ők is szeretnék elérni a shahadát..."
[PF hivatalos napilapja, Al-Hayat Al-Jadida, 2000, November 9]

4. Felsőbb Oktatás: "Nem Szeretjük az Életet!"

Issam Sissalem professzor, a Gazai Iszlám Egyetem történelmi tanszékének a vezetője, és a PATV egyik oktatási műsorának a vezetője:

...Allah bőségesen megjutalmazza azokat, akik a hősiességükben és becsületükért shahidokká válnak. Nem félünk a haláltól, és nem szeretjük az életet..."
[PATV, Sep. 8, 2002]

C. Kultúra

Számos kultúrális program bálványozza a shahadát és a shahidokat - akik Allahért vesztik életüket. A PATV szokványos műsoraiban olyan énekes és táncos műsorok találhatóak, amelyek az erőszakot, és az Allahért való halált istenítik. Itt látható pár példa a PATV kultúrális műsoraiból, amelyek felmagasztalják a shahadát:

1. Egy Wafa Idrist, az első női öngyilkos terroristát dicsőítő zeneszám

Egy szám Wafa Idris emlékére, aki az első női öngyilkos terrorista, aki Jeruzsálem központjában robbantotta fel magát, két hét lefolyása alatt háromszor volt látható a PATV-ben. A dal mind Idrist, mind a tettét dicsőíti. Mind "virágnak", mind "a büszkeség szívdobbanásának" nevezi, és gratulál a halálának a módjához: "Te a shahadát választottad, és a haláloddal életet leheltél az akaratunkba."

Énekes: Wafa, nővérem,

Nővérem, Wafa,
Ó, a büszkeség szívdobbanása,
Ó, a virág, aki a földön járt, de már a mennyekben jár, (2x)
Nővérem, Wafa, Nővérem, Wafa,
Ó, a büszkeség szívdobbanása,
Ó, a virág, aki a földön járt, de már a mennyekben jár, (2x)
Nővérem, Wafa...
Kórus: Allah Akbar! Ó az arabok Palesztínája
Allah Akbar, Ó Wafa!
Énekes: De te a shahadát választottad,
Haláloddal életet leheltél akaratunkba.
De te a shahadát választottad,
Haláloddal életet leheltél akaratunkba.
[PATV, May 12, 2002 és máskor is]

2. Táncos és énekes műsorok: "Hajlandó vagyok shahidként elesni"

Ez a dal pedig arra szólítja fel a gyermekeket, hogy kövekkel támadják meg Izraelt: "Ó Cionista, nem fogsz megmenekülni hazám köveinek a vulkánjától." Többször is megemlíti a felkészülést a halálra: Miközben a "Még a shahadára is hajlandó vagyok" dal hallható, a háttérben gyerekek köveket hajigálnak, és egy eszeveszett "háborús táncban" vesznek részt." [Lásd a képet]

Allah Akbar! [Allah Nagyszerű]
Ó, a fiatalok...
Rengesd meg a földet, emeld a köveket
Ó Cionista, nem fogsz megmenekülni,
Hazám köveinek a vulkánjától. (2x)
Szememmel célbaveszlek
Még a shahadára is hajlandó vagyok!
Allah Akbar! Ó, a fiatalok.
[PATV, sokszor 2002-ben, 2002 Július 24.-ével kezdődőleg, és még 2002 Október 9.-én is]

D. Politikai vezetőség

Ez a shahada utasítás a palesztín politikai vezetőségtől ered. Arafat példakén hozza fel azon gyermekeket, akik szándékosan váltak shahiddá. A 14 éves Faris Ouda egy héttel azután halt meg, miután a TV olyan felvételeket hozott le, ahol köveket hajigáltak az Izraeli tankokra. A sikeres halálát a PF hivatalos sajtójában dicsőítették: "Faris Ouda egy parittyával ment el otthonról, miután egy babérkoszorút rakott egy képére, és ezt az üzenetet hagyta hátra: 'Faris Ouda, a bátor shahid'..." Ezt izente az anyjának: "Ne aggódj anyám, a shahada édes..."
[PF hivatalos napilap, Al-Hayat Al-Jadida, Nov. 30, 2000, Feb. 3, 2001]

Jasszer Arafat külön kiemelte Oudát eszményképként. Egy nyári táborban a gyerekeknek szánt beszédében dicsérte Ouda tettét, és a gyerekeket "Faris Ouda társaiként" emlegette. Mikor egy tévé interjúban megkérdezték, hogy mit üzen a palesztín gyermekeknek, Ouda öngyilkos tettét hozta fel példának, és azt találta mondani, hogy a halott palesztín gyermekek, a shahidok, a "legnagyszerűbb üzenet a világnak."

1. Arafat: A halott palesztín gyeremekek bemutatása "a legnagyszerűbb üzenet" a világnak.

Kérdés: Elnök úr, milyen üzenetet szeretne küldeni a palesztín népnek, elsősorban a gyermekeknek?

Arafat: ...A gyerek, aki követ ragad a tank ellenében, hát nem ez a legnagyszerűbb üzenet a nagyvilágnak, amikor a hős shahiddá válik? Büszkék vagyunk reájuk... [PATV 2002 Január 15]

2. Jasszer Arafat: A Palesztín gyermekek Faris Ouda "társai". A gyerekek: A shahidok milliói menetelnek Jeruzsálembe!

Bemondó: Az elnök a [nyári táborban lévő] fiúknak és lányoknak üzente, hogy [a 14 éves] Faris Ouda shahid, és a népünk összes shahidja, egy alapvető és győzedelmes erőt képvisel, Allah engedelmével!

Arafat a gyermekeknek: Ó, Paleszína gyermekei! Faris Ouda társai, barátai, fivérei, és nővérei. Ennek a hősnek a társai képviselik azt a hatalmas és alapvető erőt, ami Allah engedelmével győzedelmeskedni fog!... Előre, együtt, Jeruzsálembe! Előre, együtt, Jeruzsálembe!

A gyermeke kántáló és örömittas válasza: "A shahidok milliói menetelnek Jeruzsálembe!
[PATV Aug. 18, 2002]

3. Az Arafathoz tartozó Fatah megszervezi, hogy a fiatal lányok megünnepeljenek egy női öngyilkos terroristát.

Egy Fatah felvonulás alkalmával a fiatal lányoknak olyan posztereket osztogattak, amelyeken az első női öngyilkos terrorista Wafa Idris volt hősként ábrázolva.

A szöveg a poszteren:

"A Fatah Szervezet... mély büszkeséggel emlékezik meg a shahid hősnőről... Wafa Idrsisről, a shahidról."
[Al-Ayyam, Feb. 1, 2002]

E. A szülők és a palesztín utca embere

Azért, hogy a shahada hajhászást népszerű, széleskörben elfogadott jelenségnek mutathassák be, a Palesztín Fennhatóság előszeretettel mutogatja a sajtóban azokat a szülőket, akik dicsérik a gyermekük halálos választását, és örülnek, hogy shahidokká váltak. A PF sajtó szintén kiemeli "az utca emberétől" származó dicséreteket. Pár példa.

1. Egy shahid anyja, valamint az utca embere a tetszését fejezi ki a shahadáról

Ashraf Zwayed anyja: Dicsértessék Allah... Magasan hordom a fejem. Enyém a becsület. A fiam shahid. És nemcsak hogy shahid a fiam, minden shahid az én gyermekem. Dicsérd Allahot. A becsület az enyém; a büszkeség az enyém."

Az utca embere, #1: "A shahiddá válásuk nagy örömmel tölt el bennünket. Válaszoltak a haza hívására. Allah könyörüljön a lelkükön. Ők a shahidok, közel Allahhoz, akikre csak felnézni lehet."

Az utca embere, #2: "Dicsérd Allahot a shahadáért. Mi egy a shahadát szerető nép vagyunk, és imádjuk a hazánkat védelmezni..."
[PATV, September 24, 2002]

2. Az anya imádkozik a fia haláláért

"A [mekkai] zarándoklatom előtt a fejemre helyezte kezét, és ezt mondta: 'Nyugodj meg anyám, nyugodj meg. Ez a vágyam. Imádkozz értem, mivel shahid leszek.' Miután befejeztem Mekkában és Medinában a körmenetet, Allahhoz imádkoztam a fiamért... és ezt mondtam: Áldassék Allah. A gyermekem shahadára vágyakozik, és ez jobb, mint ahogy mi fogunk meghalni. [PATV, Dec.5, 2002]
Abdallah anyja: "Mindig a shahadáról ábrándozott. Állandóan ez járt a fejében... Mondtam neki, hogy mindnyájan shahidokká szeretnénk válni. Azt válaszolta, hogy az egész világban senki sincs akit elvenne. A Sötét Szeműt (a Paradicsom Szűzei) akarom elvenni." [Az Iszlám hagyományai szerint, a Paradicsom fekete szemű szűzeit a férfi shahidoknak ajánlják.] Mondtam neki, hogy "ha ezek a gondolatai, akkor kívánom neki a shahadát."
[PATV, Jan.21, 2003]

3. A Egy gyermek halála - Ajándék Anyák Napjára

Abbas Al Awiwi anyja: "Az idén Abbas shahiddá válása volt a legszebb Anyák Napi ajándék." A shahid Munib anyja mondja a többi shahid anyjának Anyák Napján: "Áldott nap, áldott shahada" [PA hivatalos napilap, Al-Hayat Al-Jadida, March 21, 2001]

4. Az anya a shahadára bátorítja a fiát

"Mindössze egy dolog érdekli, hogy Palesztína érdekében a fiát az áldozatra, és a shahadára ösztökélje." [Al-Ayyam, November 1, 2000]

5. "Áldassék Allah, hősöket szültem"- Halott fiúk anyja

"Miután Fatma hangosan felolvasta [a fia shahadával kapcsolatos vágyálmát], büszkeség és becsület öntötte el az arcát a fia, és a saját áldozatából kifolyólag. Utána ezt mondta: 'Áldassék Allah, hősöket szültem'..." ['A Nők Hangja', Al-Ayyam, February 28, 2002]

6. Az anya a tévé kamerák előtt küldi a fiát a halálba

Néhány öngyilkos terrortámadás előtt az anya és a terrorista megünnepelte az elválásukat. Egy ilyen ceremónián láthatjuk a 17 éves terroristát, aki később öt izraeli tizenévest gyilkolt le, mielőtt lelőtték. Láthatjuk, amint az anya megöleli és megcsókolja a fiát, és a támadás utáni interjúban pedig elmagyarázza, hogy miért is küldte a fiát a halálba:

Narrátor: "Könnyekkel teli csendben, az anya meleg vágyakozással búcsúölelte, mindkét orcáját megcsókolta, és a végső elválásuk előtt pedig azt követelte, hogy ne térjen vissza hozzá, csak mint shahid.

Az anya [miután a fiát megölték]: "A dzsihádnak és Allahnak adtam a fiam. Ez vallásos kötelességünk. Hiba lett volna, ha megszántam volna, vagy ha rávettem volna, hogy gondolja meg magát. Nem akartam, hogy az érzelmeim, az anyai érzelmeim irányítsanak. Ennél nagyobb áldozatról volt szó. Még az anyaságnál is nagyobbról. Hogy miért? Mivel szeretem a fiam, és a legjobbakat akartam neki..." [Arab News Network TV]

F. Vallási vezetőség

Az Iszlámban a vallási tanítások nemcsak az imádkozásra vonatkoznak, hanem a társadalmi és katonai tevékenységeket is az Iszlám szabályozza. A palesztín vallási vezetők a televízión keresztül közvetített imáik, valamint a prédikációjukon keresztül vezető szerepet játszanak a zsidók meggyilkolásában, kölönösen, ha öngyilkos terrorizmusról van szó. Azt tanítják, hogy Allahért halás lehetőségének a keresése minden muszlim kötelessége, és ezt az üzenetet a gyermekeknek is szánják. Vallási utasítások [Fatwa] szintén megállapították, hogy a gyermekeknek is részt kell venniük ezekben a tevékenységekben. Néhány példa ennek az alátámasztására:

1. Magasrangú vallási vezető döntése: A gyermekekre [is] kötelező a shahada

Interjú Hamd Al-Bitawival, a "Palesztína Vallása Bölcsei Bizottság"-ának a vezetőjével, aki egyben az Al-Aqsa mecsetben szokott igét hirdetni (Head of the Council of Sages of Religion of Palestine):

Kérdés: Engedélyezve van a gyermekeknek, hogy ők is megpróbálják elérni a shahadát?

Al Bitawi: A bölcsek mondják: "Menniük kell [dzsihádra], a férfiaknak, a nőknek, sőt, még a gyerekeknek is." A Próféta [Mohamed] idejében láthattuk, hogy a gyermekek, akik még nem érték el a felnőttkort, részesei voltak a dzsihádnak... Mi, itt Palesztínában, nagyon szeretjük a dzsihádot és a shahadát, és emiatt itt azon versengenek a gyermekek, hogy ki tud részt venni dzsihádista vagy shahada küldetéseken.

Kérdés: Mit kell tenniük, ha a szüleik ragaszkodnak hozzá, hogy ne vegyenek részt az ellenséggel való összeütközésekben?

Al Bitawi: ...ha az ellenség megszállja a muszlim területeket részét, akkor minden muzulmán férfi és nő személyes kötelessége, hogy részese legyen a dzsihádnak... és a próféta mondotta, hogy "Nem a teremtménynek [a nemtetszésüket kifejező szülők] kell engedelmeskedni, hanem a Teremtőnek [aki megköveteli a dzsihádot].

Az az elv, hogy ez a fiú, és a hozzá hasonlóak, vegyenek részt az ellenség elleni dzsihádban." [www.islamonline.net, September 28, 2002]

2. "A muszlimot azért teremtették, hogy meghaljon Allahért"

"A hívőt azért teremtették, hogy ismerje az Urat, és hogy megvédje az Iszlámot... hogy shahid legyen, vagy pedig az akarjon lenni. Ha a muszlim nem vágyakozik a shahadára, akkor Jahiliya-ban fog meghalni [az Iszlám előtti hit]. Vágynunk kell a shahadára, és azt kérnünk kell Allahtól. Ha őszintén kérjük ezt Allahtól, még akkor is megkapjuk a vele járó jutalmakat, ha ágyban halunk meg... [Heh, jó kis kibúvó azoknak, akik másokat, és mások gyermekeit küldik a halálba. -- A fordító] [Allah] belénevelte a fiataljainkba a dzsihád és a shahada szeretetét. A fiataljaink pokolgépekké váltak, és nap mint nap felrobbantják magukat [az izraeliek] között.
[Sheikh Ahmed Abdul Razek, PATV March 22, 2002]

3. Vallási vezető: Az apa öngyilkos terrortámadásra küldje a fiát

Szégyelje magát az, aki nem oktatja a gyermekeit a dzsihádra... áldassék az, aki magára vagy a gyermekeire ölti a robbanóövet és a zsidók közé megy, és azt mondja, hogy Allah Akbar..." [Dr. Muhammad Ibrahim Madi, pénteki sermon, PA television, June 8, 2001]

4. Az öngyilkos terrortámadások igehirdetése 14 évesek számára

"Emelkedett hangulatban éreztem magam, amikor egy fiatal mondta: "Ó Sejk, 14 éves vagyok. Még négy évem van, és utána fel fogom robbantani magam Allah ellenségei, a zsidók között" Mondtam neki, hogy "Ó gyermekem, Allah biztosan engedélyezni fogja neked is és nekem is a shahadát..." Minden fegyvernek a zsidók, Allah ellenségei, a Korán elátkozottjai, akiket Allah majmokként és disznókként jellemez, a bálványimádók ellen kell irányulnia... Semmi sem fogja meghátráltatni őket, kivéve a szemét népük vérének a színe... hacsak nem önakaratból és önkéntesen felrobbantjuk közöttük magunkat. Allah muszlimja uralkodjék a zsidó felett. Fel fogjuk robbantani őket Haderában, Tel Avivban, és Netanyában, hogy Allah urakká tegyen minket eme csőcselék felett. Megkűzdünk velük, és uralkodni fogunk felettük, amíg a zsidó el nem bújik a fák és sziklák mögé, és a fa és a szikla azt fogja majd mondani, hogy "Muszlim, Allah szolgája, gyere, egy zsidó van mögöttem, gyere, és öld meg." Hódítókként fogunk Jeruzsálembe bevonulni, és Jaffába, és Haifába, és Ashkelonba... Áldassék annak a neve, aki a dzsihádra és a shahadára tanítja a fiait!"
[Dr. Muhammad Ibrahim Madi, pénteki sermon, PATV, August 3, 2001]

 

II Rész: A shahada indoktrináció eredményei

A palesztín felmérések szerint a palesztín gyermekek 72-80%-a vágyakozik a shahidkénti halálra. Mind beszélgetésekben, mind játékokban, az Allahért való halál alapvető része a palesztín gyermek világképének. Már most látszik a gyermekek eme indoktrinációjának az eredménye: egy 17 éves lány egy terrorista támadás alkalmával egy jeruzsálemi élelmiszerboltban robbantotta fel magát. 14 éves gyermekek "búcsúleveleket" írtak a szüleiknek, megtűzdelve PF propaganda klipekből való idézetekkel. A levelekben kimondják, hogy mennyire büszkén vágynak a shahidkénti halálra, és utána elintulnak a támadásokra, aminek a következtében már többen meghaltak. Pár példa, korcsoportokra lebontva.

Ages 6-9: A halállal kapcsolatos játékok

A palesztín gyermekek már kiskoruktól fogva élvezik a shahadával kapcsolatos játékokat, mint pl. a "Shahid Játék", ahol a gyermekek úgy tesznek, mindha egy shahid temetésén lennének. Érdemes megjegyezni, hogy a gyerekek azon vitáznak, hogy kinek jár a becsület, hogy a halott gyerek szerepét betölthesse. "Fiatalabb vagyok mint te. Nekem kéne meghalnom!" ragaszkodik a hatodik életévét taposó gyermek. Már ebben a fiatal korban magukévá tették az üzenetet, hogy a shahid a megbecsülendő szerep.

A "Shahid Játék", mint ahogy azt a PF sajtója leírja:

"Nada, a hét éves kislány a barátainak: "Gyerünk, játszuk a "Shahid Játékot"! A gyerekek előkerítenek egy régi lepedőt, leterítik a földre, és utána azon vitáznak, hogy ki lesz a shahid. A hat éves Fa'iz mondja: "Tegnap te voltál a shahid, ma én jövök! Én vagyok a fiatalabb. Ma én fogok meghalni!"
"És utána lefekszik a lepedőre. Nada az shahid anyjának a szerepét játsza el, bőg, sikoltozik, miközben a többi gyerek pedig felemeli a "lepelbe" csavart Fa'izt. A gyerekek menetelnek, "Allah Akbar! Félre az útból, jön a shahid!"-ot kiabálnak, miközben a műanyag Kalasnyikov [AK-47] puskáikkal hadonásznak.
[PA hivatalos napilap, Al-Hayat Al-Jadida, Dec. 26, 2001]

Gyerekek a Shahid Játékot játszák
[PA TV, July 1, 2002]

Ages 10-13: A halálvágy kifejezése

1. 11 évesek: Inkább shahada, mint béke

2002 Júliusában, két intelligens 11 éves lányt interjúvoltak meg a Palesztín Fennhatóság hivatalos televíziójának a studiójában. A sok téma között felvetődött a személyes vágyakozásuk a shahadán keresztüli halálra - halál Allahért - és a hasonló vágyra, ami szerintük "minden palesztín gyermekben" él. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezt a halálvágyat személyes célként mutatták be, nem az izraeli konfliktussal kapcsolatban, és meg voltak győződve, hogy az Allahért való halál jobb, mint az élet. Nem az az életcéljuk, hogy jól éljenek, hanem hogy megfelelően -shahidként - haljanak meg.

Pár részlet az interjúból:

Riporter: Gyönyörűként jellemezted a shahadát. Szerinted gyönyörű?
Walla: A shahada egy nagyon, nagyon gyönyörű dolog. Mindenki a shahadára vágyik. Mi lehet jobb, mint a Paradicsomba kerülni?
Riporter: Mi a jobb a palesztínoknak? Béke, és teljes jogok, vagy pedig a shahada?
Walla: A shahada. A jogaimat azután fogom elérni, miután shahiddá válok. Nem maradunk gyerekek örökké.
Riporter: És te Yussra, egyetértesz ezzel?
Yussra: Természetesen a shahada az egy jó dolog. Mi nem ezt a világot, hanem a túlvilágot akarjuk. Nem ezzel, hanem a túlvilági élettel járunk jól. És minden fiatal palesztín, más fiatalokkal ellentétben, forróvérü, és a shahadát választja, mivel palesztín.
Riporter: Szeretném mégkérdezni, hogy végülis szereted a halált?
Yussra: A shahada az nem halál.
Riporter: Nem, én nem a halál utáni nemlétre gondolok, a fizikai nemlétre. Szereted a halált?
Yussra: Egy gyermek sem szereti a halált. Palesztína gyermekei magukévá tették a shahada eszméjét. Hiszik, hogy a shahada az egy nagyon jó dolog. Minden palesztín gyermek, mondjuk aki 12 éves, azt mondja, hogy "Ó Istenem, szeretnék shahiddá válni." ['Letter of the People', PA TV, June 9, 2002]

2. Közvélemény kutatások

Egy a Gáza minden övezetében végrehajtott felmérés szerint, a gyermekek 72%-a szeretne az összecsapások alkalmával shahiddá válni.
['Sout Al-Nissa'- A Nők Hangja, Al-Ayyam, January. 24, 2002]

"... A gyerekek 79-80%-a jelezte, hogy hajlandó a shahadára."
[PA hivatalos napilap, Al-Hayat Al-Jadida, June 18, 2002]

3. Versek gyermekeknek

"Mindenre ami szent megesküszöm, hogy megtisztítom a földedet... Meghalunk a földedért, és csoportosan fogunk a shahadába menetelni!" [10. osztályos gyerek verset olvas, PATV, August 23, 2002]

4. Három leány keresi a sahadát

Yassid falu lakosai ... szerteágazó és alapos keresést követően megtalálták a két nappal ezelőtt eltünt három lányt. Yassid lakosai mondták, hogy a három lány, 10, 11, és 12 évesek, ruhákkal, élelmiszerrel, és némi pénzzel felpakolva, elindultak kelet felé, a Jeruzsálembe vezető utat keresve, hogy ott shahidokká váljanak. A lányok mindössze egy PF ellenőrzőpontig jutottak el, ahol a szolgálatot teljesítő tiszt rávette őket, hogy forduljanak vissza. A gyerekek mondták, hogy fegyvereket akartak szerezni és Jeruzsálembe menni, hogy ott shahidokká váljanak, és hogy egy izraeli katonai ellenőrzőpont nem gátolta volna meg őket a vágyuk elérésében."

14-17 évesek: Shahada küldetések

A PF indoktrinációja már most több gyermek halálához vezetett. Fiatal gyermekek "búcsúleveleket" írtak a szüleiknek, amelyekben kifejezik, hogy büszkén kívánják a halált, és elindultak terrortámadások végrehajtására. Ezekben a levelekben pontosan azokat a "búcsú" üzeneteket olvashatjuk, mint amik a PF "Anyám, ne sírj énérettem" propaganda filmjeiben szerepeltek, ami alapján nyilvánvaló, hogy a Palesztín Fennhatóság propagandája, valamint a gyermekek hősi halálra való vágyakozása között közvetlen kapcsolat létezik. Meg kell jegyezni, hogy egy 17 éves lány egy öngyilkos terrortámadást hajtott végre Jeruzsálemben.

Pár említésre méltó esemény a sajtóból:

1. Búcsúlevél hátrahagyása: "Ne sírj énérettem"

Három 14 éves fiú, a halál reményében elindult, hogy megtámadjanak egy izraeli falut. A hátrahagyott búcsúlevelükben részletek voltak a "Búcsúlevél" tévéklipből, amit többszázszor sugároztak a palesztín televízióban: "A gyerek Yussouf Zaakut ezt írta: '...Ne sírj énérettem. Temessetek a bátyáim és a shahidok mellé.'" [The New York Times, April 25, 2002]

2. Fivérek búcsúlevelet hagynak hátra: "Anyám, ne sírjál értem"

Az összecsapásokban részt vett két fivér búcsúlevelet hagyott hátra a szüleiknek, amiben az elhalálozás iránti reményeiket fejezték ki:

Ecsetelte, hogy mennyire szereti a hazáját és az Al-Aqsát, és hogy a szabadság és függetlenségért shahid lesz. Shahidként utalt saját magára. Az egyik jegyzetfüzetében ez olvasható, hogy "a hős shahid, Yasser Sami Al-Koussba, aki Palesztína földjén shahidként halt meg..."

"Sammer ezt írta a jegyzetkönyvébe pár nappal a shahiddá válása előtt: "Anyám! Ne sírj énérettem, ha meghalok. A halál nem félemlít meg. Vágyam, hogy shahid legyek." ['Sout Al-Nissa', A Nők Hangja, Al-Ayyam, Feb. 28, 2002]

3. 17 éves lány öngyilkos terrortámadást hajt végre Jeruzsálemben

Ayyat Al Achris, egy robbanóövet viselve, 2002 Március 29.-én belépett Jeruzsálem Kiryat Yovel kerületének egy élelmiszerboltjába. 17 éves volt. A biztonsági őr, gyanítva hogy egy terroristával áll szemben, kilökte a boltból, ahol [Ayyat] beindította a pokolgépet, megölve a biztonsági őrt és egy 17 éves izraeli lányt.

III Rész: Megállapítások és Végkövetkeztetések

A A Palesztín Fennhatóság egy erőszakkal teli, halált kereső valóságot alkotott a gyermekeinek, miután arra tanította őket, hogy az Allahért való halál - a shahada - az ideális magatartás, és elvárják tőlük, hogy ennek érdekében cselekedjenek. Arafat a gyermekeknek szánt üzenetében: "Hát nem az a legnagyszerűbb üzenet a világnak, amikor a hôs shahiddá válik?"

Az itt látható példák valósághűen bemutatják, hogy a PF milyen mindent átfogó kampányt vezet nap mint nap a cél elérésének az érdekében. Mégha a gyerekeknek csak 1%-a próbálja meg végrehajtani a "kötelességét", és megpróbál öngyilkos terrorizmus útján shahiddá válni, a következmények világrengetőek lesznek. [Érdemes fejben tartani, hogy a Gáza övezetben 16,2, míg a Nyugati parton pedig 18,7 az átlagéletkor (median, vagyis a középső). -- A fordító] A jövőbeni palesztín terrortámadások célpontja Izrael, és minden bizonnyal a többi nyugati demokrácia lesz.

Ma a palesztín gyermekek egy egész nemzedéke, a PF indoktrinációs propagandájának az áldozatai, azt hiszi, hogy csatában az Allahnak ajánlott haláluk lesz az életük legjelentősebb eredménye. Ez az oktatás egy kimoshatatlan szégyenfolt a palesztín társadalmon, és a Palesztín Fennhatóságot pedig a világ legbrutálisabb gyermekbántalmazói közé helyezi.

 
 
 
 
 
 

További infó